คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เมนูหลัก

ศูนย์รวม

รายวิชาที่มีอยู่
หมวดประวัติศาสตร์งานป้องกันควบคุมโรค

เป็นเนื้อหาจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประวัติศาสตร์และพัฒนาการงานป้องกันควบคุมโรค” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน (เริ่มต้นปี 2558) บรรยากาศเวทีที่จัดแต่ละครั้ง จะมีผู้รู้ที่อยู่ในยุคอดีตถึงปัจจุบันมาร่วมพูดคุยบอกเล่าประวัติศาสตร์ พัฒนาการและผลงานความสำเร็จของการป้องกันควบคุมโรคโรคติดต่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ประวัติศาสตร์โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง โรคเอดส์ พัฒนาการงาน SRRT เป็นต้น
 
หมวดสัมมนาวิชาการประจำปี 2557

งานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 "ร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ สู่ภูมิภาคปลอดโรคปลอดภัย" จัดขึ้นวันที่ 13-15 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 กทม.
มีการบรรยาหลายหัวข้อ เช่น การป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากการเดินทางและท่องเที่ยวในยุคAEC , การป้องกันควบคุมโรคในเขตบริการสุขภาพ,มาตรฐานคลินิก NCD คุณภาพ เป็นต้น
 
หมวดความรู้เรื่องโรค (โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)

เป็นหมวดที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เช่น โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya Fever) เป็นต้น
 
หมวดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักวิจัย

เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัย เช่น หลักสูตรอบรมการประเมินต้นทุนประสิทธิผลของมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ (CEA) หลักสูตรการอบรมนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังบูรณาการโดยอาศัยการสำรวจ (Health Survey) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง
 
หมวดสัมมนาวิชาการประจำปี 2551

เป็นเนื้อหาจากงานสัมมนาวิชาการประจำปีของกรมควบคุมโรค เช่น สัมมนาวิชาการประจำปี 2551 เรื่อง “หยุดโลกร้อน...ระงับโรคร้ายและภัยสุขภาพ” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางด้านระบาดวิทยา, วัคซีนใหม่และความท้าทายต่อนโยบายของกรมควบคุมโรค, สภาวะโรคร้อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโรค เป็นต้น
 
หมวดระบาดวิทยาประยุกต์

เป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้ด้านระบาดวิทยาประยุกต์ เช่น บทนำด้านระบาดวิทยา ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ฯลฯ ที่บรรยายโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ถือเป็นแหล่งความรู้ด้านระบาดวิทยาที่ควรศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง
 
หมวดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารกรมควบคุมโรค

เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้บริหารกรมควบคุมโรค ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันควบคุมโรค เช่น นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.ธวัช สุนทราจารย์ อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.ธีระ รามสูตร อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นต้น
 

 

ปฏิทินกิจกรรม
<< January 2020>>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ข่าวล่าสุด
22 Dec, 14:09
การเรียนรู้ เพิ่มเติม...
6 Nov, 10:10
เชิญเข้าเรียน e-learning เร็ว ๆ นี้ เพิ่มเติม...
6 Nov, 09:30
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Contact : Institute of Research, Knowledge Management and Standards for Disease Control (IReM)
This website optimize resolution best view for 1024 x 768